Tản văn: Life – Cuộc sống

Life is 10% of what happen to me and 90% of how I react to ít – John Maxwell.

image

Cuộc đời là 10% những gì xảy đến với tôi và là 90%  cách tôi hành xử lại như thế nào – John Maxwell.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s