Tuyển dụng và “Tiễn dụng”

Có câu nói rất phổ biến mà chúng ta hay nghe rao giảng:”People are valuable assets.”,nhưng tôi vẫn tâm đắc câu mở rộng của nó :”Right people are valuable asset.” Chỉ có người phù hợp mới là tài sản quý giá.

Tuyển dụng nhân sự phù hợp tưởng như đơn giản nhưng không hề đơn giản, vị trí càng quan trọng, thì càng khó, giống như chặt cổ gà vậy:
1. Lấy dao phay mà chặt cổ gà, nghĩa là tuyển nhầm overqualified ,
2. Lấy dao lam mà chặt cổ gà, nghĩa là tuyển nhầm, underqualified,
3. Tuyển về mà vừa không cho dao vừa bắt đi vặt lông gà, nghĩa là “tiễn dụng”.

image

Thật ra sai lầm lớn nhất chính là tư duy tuyển dụng ai đó để về giải quyết những vấn đề đang hiện hữu mang tính cứu cánh. Thực tế thì không phải vậy. Doanh nghiệp của anh đang gặp vấn đề thì anh và những nhân sự hiện hữu của anh đang có vấn đề. Chính anh và họ phải giải quyết nó trước chứ không phải một ai khác (nếu họ không thể và vẫn tồn tại thì chính anh là vấn đề lớn nhất).

Jim Collin trong Good to Great đã nói:”Anh phải cho các nhân sự tài năng của anh những cơ hội tốt nhất chứ không phải những vấn đề xấu nhất.” Peter Drucker cũng nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của doanh nghiệp chính là tìm kiếm cơ hội phát triển, chứ không phải tập trung vào giải quyết vấn đề.

Tóm lại, anh phải dọn rác trước khi mong muốn ai đó bước vào để đóng góp. Nếu không, anh phải cho họ quyền dọn rác, và tất nhiên, khi đó, anh chỉ cần tuyển người dọn rác.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s