Đừng lấy Doanh nghiệp Bảo hiểm ra làm thí điểm

Ngay 26/12/2012 Bao Tuoi Tre co dang mot bai chuyen muc Thoi su voi tua de :”Dung lay dan ra lam thi diem” voi noi dung de cap viec Bo Truong Tu phap Vu Duc Dam “nhan khuyet diem ve su may moc” lien quan viec ra van ban quy dinh viec cap moi CMND co ghi ten Cha, Me va bai bao viet rang Bo truong cung thua nhan co tinh trang Bo/nganh khi ban hanh cac van ban phap quy chi co loi cho cong tac quan ly cua minh, nen thay vi huong dan chi tiet thuc hien cac luat, phap lenh thi co thong tu da “cai” ca bo may va bien phap thuc hien vao do.

image

Gan day, viec Cuc Quan Ly Bao Hiem gui cho cac doanh nghiep bao hiem nhan tho du thao thong tu quy dinh ve hoat dong bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) trong do doi tuong ap duong chinh la cach DNNT. Toi tin rang noi dung cua no cung day len nhung quan ngai khong chi cho thi truong (nhan tho) va cho nhung ai quan tam den cach ra cac van ban phap quy ap dung cho ca nhan lan doanh nghiep.

Trong ban phan tich gui cho mot cong ty bao hiem nhan tho, toi da liet ke ra mot loat nhung quy dinh chua chac che, va ca nhung quy dinh vo ly trong du thao nay. Trong pham vi blog nay toi chi de cap 2 diem “noi bat”:

1. Du thao quy dinh rang ngan hang co the hop tac voi hon mot doanh nghiep bao hiem nhat tho, DNNT, voi dieu kien  co su dong y cua DNNT dang hop tac truoc do. Khoi phai noi, nguoi hieu viec se cam thay diem nay rat khoi hai. Tren thuc te, cong ty bao hiem thuong “lep ve” khi muon hop tac voi ngan hang. Ai doi, ngan hang muon choi voi ai thi lai phai xin phep doi tac cua minh. Ngan hang chu co phai dai ly bao hiem ca nhan dau ma phai quy dinh nhu vay. Day chinh la “su may moc” cua nguoi soan luat, khong hieu duoc ban chat hop tac B2B trong linh vuc bancassurance.

2. Diem thu hai con “an tuong hon”, quy dinh rang DNNT phai gui cho Cuc ban hop dong hop tac du kien ky ket voi ngan hang de duoc gop y va sua chua theo dung cac quy dinh phap luat. Nhu toi de cap trong ban phan tich, thuc su khong hieu tai sao mot hop dong hop tac nhu mot giao dich dan su rat doi binh thuong lai phai can den su tham dinh va phe duyet cua Cuc Quan ly bao hiem, vua mat cong cho chinh doanh nghiep, vua mat thoi gian can thiet cho quan ly vi mo cua chinh Bo Tai Chinh. Cuc Quan ly BH co muon quan ly theo huong co loi cho minh hay khong va dua ca bo may dieu hanh cua minh tham gia, nhu Bo truong Tu phap de cap thi “khong noi ra thi ai cung biet”.

Toi ung ho viec dam cong khai nhin nhan nhung bat cap cua Bo truong Tu phap, tat nhien viec nhin nhan voi nhung hanh dong lam cho tot hon va tranh nhung he luy se co mot khoang cach.

Noi nhu mot comment ve bai bao tren, mot doc gia noi rang viec co quan lap phap doc lap voi du luan la tot nhung cung can phai lang nghe y kien cua du luan, cua nguoi dan.

Hy vong, sau khi cac doanh nghiep gui phan hoi cua minh cho Cuc, cac chu cac bac se co nhung dieu chinh de cong tac quan ly van chac che va giup cho cac DNNT co mot van ban phap quy lam co so thuc hien nghiem va hoat dong hieu qua. La co quan chu quan, rat mong cac vi giup cho thi truong cat canh chu dung dua ra nhung quy dinh lam “xe canh” thi truong trong giai doan suy thoai kinh te nay va dung lay doanh nghiep ra lam thi diem.

Advertisements

2 thoughts on “Đừng lấy Doanh nghiệp Bảo hiểm ra làm thí điểm

  1. Hay quá ta. Đây là ý kiến chung của dân Banca mà. Bạn còn đưa lên mạng thành 1 chủ đề. 🙂

  2. Cảm ơn bạn đã quan tâm, mình sẽ cố gắng viết thêm về Banca. Rất mong bạn sẽ chia sẻ những bài viết của mình cho bạn bè trong ngành. Mến chào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s